home
vacatures
job-alert
bemiddelaars en links
over FMF
FAQ
vacature plaatsen
tell a friend
Tell a
Friend


Vacature ingevuld? Meld het ons!
Vacature
vervuld?Opgeslagen
vacatures (0)
Solliciteer hier
Indien solliciteer hier u verwijst naar een ongeldig webadres, is de vacature (hoogstwaarschijnlijk) inmiddels vervuld. Attendeer FMF hierop
favvacicon

Tactisch Manager Anesthesiologie, Pijn en Palliative Geneeskundebedrijfslogo

Introductie

Het betreft een uitdagende functie binnen een afdeling die staat voor persoonsgerichte zorg en zich kenmerkt door een academisch pofiel.

Het bedrijf / The company

De afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliative Geneeskunde verzorgt de anesthesie op 25 operatiekamers en vijf buitenlocaties. De afdeling is betrokken in het hele preoperatieve traject door een eigen polikliniek, 24-uurs verkoeverkamer/PACU en een Acute Pijn Service. De afdeling heeft een multidisciplinair centrum voor pijnbehandeling en palliatieve zorg, participeert in de opvang van traumaslachtoffers, onder andere met de traumaheli van het Mobiel Medisch Team, en is betrokken bij reanimaties. Daarnaast kent de afdeling een eigen laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek. Onze opleidingsgroep verzorgt een van de negen Nederlandse opleidingen tot anesthesioloog conform de nieuwste opleidingseisen. Dit in een hypermodern OK complex met state-of-the-art voorzieningen voor patiëntenzorg, wetenschap, opleiding en onderwijs. Waaronder twee OK's specifiek ingericht voor de ontwikkeling van MiTEC.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Extra info


18-21.6 uur per week
Bepaalde tijd
1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
Publicatiedatum: 13 december 2018
Sluitingsdatum: 14 januari 2019
Schaal 10/11: max € 70337 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)


De functie / The role

De tactisch manager is verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers die vallen onder de groep Pijngeneeskunde en Palliatieve Geneeskunde (PiPa). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de hoogleraar Pijngeneeskunde welke verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg die wordt geleverd binnen PiPa.De tactisch manager ondersteunt deze pijler door een combinatie van operationele aansturing van zijn teams en uitvoering van organisatorische en bedrijfsmatige taken. Daartoe beweegt de manager zich makkelijk door het in- en externe netwerk van het Radboudumc.

Het team PiPa bestaat uit een team van artsen, fellows, assistenten in opleiding, physician assistants, verpleegkundige specialisten en consulenten, klinische psychologen en fysiotherapeuten, naast de ondersteunende diensten en secretariaten. Dit team richt zich op de multidimensionele diagnostiek en behandeling van patiënten met acute en chronische (kanker) pijn. Het team is werkzaam op verschillende locaties namelijk in de campus Radboudumc, in het Dekkerswald Centrum te Groesbeek, in het ziekenhuis Pantein te Boxmeer en recentelijk ook in de Sint Maartenskliniek. Het team heeft een locale, landelijke en internationale uitstraling. Er worden naast de zorg aan patiënten ook veel onderwijs en onderzoekstaken uitgevoerd.

Taken en verantwoordelijkheden
Het betreft een uitdagende functie binnen een afdeling die staat voor persoonsgerichte zorg en zich kenmerkt door een academisch pofiel. In de functie heb je niet alleen een operationeel aansturende rol, maar verricht je ook diverse taken op meer tactisch niveau. Je richt je in eerste instantie op de optimalisatie van je eigen afdelingen. Je kijkt echter ook organisatiebreed en extern naar mogelijk (nieuwe) samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor de netwerksamenwerking rondom de pijnzorg met collega-instellingen in de regio.


Coachend en motiverend leidinggeven aan het team van PiPa;
Sturing geven aan de planning en kwaliteit van de zorg (poliklinsich, OK en klinisch) en hiermee zorgdragen voor de continuiteit van zorg;
Onderhouden en versterken van samenwerkingsrelaties met netwerkpartners
Representateert de afdeling in externe pijnbijeenkomsten over PiPa;
Neemt zelfstandig beslissingen die gevolgen hebben voor processen en planningen rondom PiPa;
Stelt kaders en vertaalt (afdelings)beleid naar de medewerkers en vertaalt signalen uit het team naar het management;
Levert relevante managementinformatie aan op het gebied van Pijn en Palliatieve zorg;
Participeert in diverse in- en externe project- en werkgroepen en neemt deel aan diverse overlegvormen;
Denkt actief mee over inrichting van zorg en onderzoek over meerdere locaties heen (i.c. RUMC, SMK, Pantein);
Zal in 2020 trekker worden van de inhuizing van de Pijngeneeskunde in het Radboudumc vanuit Dekkerswald.

Het profiel / Your profile

De tactisch manager:

heeft een stevige persoonlijkheid, kan coachend leidinggeven, maar spreekt ook duidelijk aan/geeft feedback daar waar nodig;
is resultaatgericht, kan snel schakelen vanuit operationeel naar tactisch niveau en vice versa;
is ervaren in het aansturen van (medische) professionals;
is betrokken, verbindend, communicatief en sociaal vaardig;
is organisatiesensitief en beweegt makkelijk tussen (medische) professionals.

Het aanbod / The offer

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Reactie / Reaction

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Ron van der Pennen, bedrijfsleider afdelingen Operatiekamers & Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde.

Tenslotte ..... / Finally ....

Graag solliciteren vóór 14 januari.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.


Solliciteer hier
Indien solliciteer hier u verwijst naar een ongeldig webadres, is de vacature (hoogstwaarschijnlijk) inmiddels vervuld. Attendeer FMF hierop

Uw referentie aan www.fmfvacatures.nl wordt gewaardeerd.
Your referral to www.fmfvacatures.nl is appreciated.


Gegevens

Werkgever:
Radboud UMC
Vacaturesteller:
Radboud UMC
Standplaats:
Nijmegen

Geplaatst op FMF: 18 december 2018

Branche: Medical, Healthcare
Functie: Management, Medisch algemeen
Opleidingsniveau: HBO / BSc, WO/academisch / MSc
Werkervaring: 2-5 jaar, 5-10 jaar, > 10 jaar